kompas© Vilém Kmuníček 2022

Heslo Vilém Kmuníček
FILOZOFIE PŘEDPOKLADŮ


Filozofie předpokladů. Souhrn


Důležitá terminologická poznámka


Filozofický kompas
aneb
Od jistot filozofických k jistotám praktickým


Krátká zpráva o filozofii předpokladů


Pojmy filozofie předpokladů
a její teoretické důsledky


Instalace pojmu „aktuální mentální model“ jako gnoseologické kategorie


MÁME TO PŘED OČIMA, A PŘESTO TO NEVIDÍME
DALŠÍ NÁPADY


KACÍŘSKÉ MYŠLENKY

NABÍDKA KNIH